5 khóa học tại Nanjing University

china

4756

26

XẾP HẠNG THE TIMES 144

IMBA - International Master of Business Administration

183 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in China Studies

273 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥23,000.00 (75,622,599 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Journalism and Communication (MJC) in China-ASEAN Culture and Communication

228 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥20,000.00 (65,758,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Architecture and Urbanism

82 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥27,000.00 (88,774,356 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Sustainable Building Design

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - THREE YEARS, THE LAST YEAR IS PREPARING A DISSERTATION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥27,000.00 (88,774,356 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH