3 khóa học Thiết kế công nghiệp tại Korea Advanced Institute of Science and Technology

south korea

3136

12

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Bachelor in Industrial Design

76 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Industrial Design

54 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

₩8,096,000.00 (162,061,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ph.D - Doctor of Philosophy in Industrial Design

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

₩8,096,000.00 (162,061,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH