4 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc cao học tại Korea Advanced Institute of Science and Technology

south korea

3110

12

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Finance MBA - Master of Business Administration

149 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

₩31,820,000.00 (637,052,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.S. in Business and Technology Management

51 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

₩8,096,000.00 (162,085,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Business and Technology Management

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

₩8,096,000.00 (162,085,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Technology MBA - Master of Business Administration

63 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

₩25,200,000.00 (504,516,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH