4 khóa học Luật tại Shanghai Jiao Tong University

china

2603

7

XẾP HẠNG THE TIMES 157

Doctoral Program in Koguan Law School

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

¥45,000.00 (148,577,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctoral Program in School of Design

24 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

¥45,000.00 (148,577,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LL.M.)

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master Program in School of Design

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

¥28,900.00 (95,419,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH