4 khóa học Luật tại Shanghai Jiao Tong University

china

3573

9

XẾP HẠNG THE TIMES 157

Doctoral Program in Koguan Law School

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,000.00 (149,479,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in School of Design

55 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,000.00 (149,479,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Laws (LL.M.)

50 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master Program in School of Design

79 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥28,900.00 (95,999,182 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH