4 khóa học Khoa học Môi trường tại Shanghai Jiao Tong University

china

3410

9

XẾP HẠNG THE TIMES 157

Doctoral Program in Environmental Science and Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,070,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master Program in China-UK Low Carbon College

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master Program in Environmental Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥28,900.00 (94,684,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master Program in Environmental Science and Engineering

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥28,900.00 (94,684,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH