1 khóa học Tái Chế: Thu Gom / Xử Lý tại University of Bordeaux

france

2203

4

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Master of Science in Chemistry (Specialization in Advanced Materials Innovative Recycling)

50 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (120 ECTS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

€4,000.00 (101,657,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH