4 khóa học Hóa học bậc cao học tại University of Bordeaux

france

3160

9

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Master degree in Chemistry - Advanced Materials

96 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Chemistry (Specialization in Advanced Materials Innovative Recycling)

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (120 ECTS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Một 2020

€4,000.00 (102,966,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry (Specialization in Physical-Chemistry and Chemical-Physics)

44 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry - Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS)

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (120 ECTS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Một 2020

€8,000.00 (205,932,819 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH