8 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Bordeaux

france

1359

1

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Double Master Degree in Mathematics

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR (60 ECTS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master degree in Advanced Materials

105 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master degree in Algebra, Geometry and Number Theory (ALGANT)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

€4,000.00 (107,929,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master degree in Biology Agrosciences

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry (Specialization in Advanced Materials Innovative Recycling)

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (120 ECTS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

€4,000.00 (107,929,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry (Specialization in Physical-Chemistry and Chemical-Physics)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry - Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS)

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (120 ECTS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

€8,000.00 (215,858,610 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

PhD in Light Sciences and Technologies

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH