1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Bordeaux

france

3066

8

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Master of Science in Chemistry (Specialization in Physical-Chemistry and Chemical-Physics)

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH