10 khóa học tại University of Bordeaux

france

431

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Collaborative Master Degree in Aero-System Operations

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Double Master Degree in Mathematics

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master degree in Advanced Materials

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master degree in Algebra, Geometry and Number Theory (ALGANT)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€4,000.00 (100,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master degree in Biology Agrosciences

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master degree in Transfers-Fluids- Materials in Aeronautical and Space Applications

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry (Specialization in Advanced Materials Innovative Recycling)

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry (Specialization in Physical-Chemistry and Chemical-Physics)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry - Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS)

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€8,000.00 (200,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

PhD in Light Sciences and Technologies

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học