10 khóa học tại University of Bordeaux

france

457

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Collaborative Master Degree in Aero-System Operations

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Double Master Degree in Mathematics

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master degree in Advanced Materials

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master degree in Algebra, Geometry and Number Theory (ALGANT)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

€4,000.00 (109,140,098 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master degree in Biology Agrosciences

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master degree in Transfers-Fluids- Materials in Aeronautical and Space Applications

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry (Specialization in Advanced Materials Innovative Recycling)

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry (Specialization in Physical-Chemistry and Chemical-Physics)

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Chemistry - Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS)

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

€8,000.00 (218,280,196 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

PhD in Light Sciences and Technologies

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH