17 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Universita Cattolica del Sacro Cuore

italy

1640

13

XẾP HẠNG THE TIMES 501

B.Sc. in Food Production Management

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,040.00 (208,430,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc in Banking and Finance

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (221,392,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc in Management

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (221,392,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Actuarial sciences for insurance

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (221,392,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Data Analytics for Business and Economics

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (221,392,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Global Business Management

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (221,392,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Healthcare Management

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (221,392,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Innovation and Technology Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (221,392,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Corporate Communication

89 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€10,000.00 (259,242,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Cultural Diplomacy - Arts and Media for International Relations and Global Communication

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

€10,000.00 (259,242,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Economics and Finance

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

€10,000.00 (259,242,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in International Business

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MIB FAST TRACK: 12-15 MONTHS (DEPENDING ON THE DURATION OF THE INTERNSHIP); MIB INTERNATIONAL TRACK: 15- 18 MONTHS; MIB MASTER LEVEL TRACK: 24 MONTHS (1 YEAR SPECIALIZATION ABROAD, POST MIB YEAR 1)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€12,000.00 (311,090,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH