17 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Universita Cattolica del Sacro Cuore

italy

2378

17

XẾP HẠNG THE TIMES 501

B.Sc. in Food Production Management

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2020

€8,040.00 (205,676,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc in Banking and Finance

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (218,467,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc in Management

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (218,467,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Actuarial sciences for insurance

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (218,467,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Data Analytics for Business and Economics

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (218,467,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Global Business Management

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (218,467,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Healthcare Management

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (218,467,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Innovation and Technology Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (218,467,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Corporate Communication

84 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€10,000.00 (255,817,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Cultural Diplomacy - Arts and Media for International Relations and Global Communication

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019

€10,000.00 (255,817,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Economics and Finance

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019

€10,000.00 (255,817,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in International Business

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MIB FAST TRACK: 12-15 MONTHS (DEPENDING ON THE DURATION OF THE INTERNSHIP); MIB INTERNATIONAL TRACK: 15- 18 MONTHS; MIB MASTER LEVEL TRACK: 24 MONTHS (1 YEAR SPECIALIZATION ABROAD, POST MIB YEAR 1)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€12,000.00 (306,980,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Cattolica là đại học hàng đầu tại Ý rất uy tín trong giới học thuật cũng như với nhà tuyển dụng và có dịch vụ học viên quốc tế chất lượng.

  • Có 4 học xá tại Ý
  • Có 12 môn thuộc TOP 250 trên các bảng xếp hạng quốc tế
  • Hơn 500 địa điểm học tập ở nước ngoài
  • Quan hệ sâu rộng trong ngành và với các nhà tuyển dụng