1 khóa học Phân Tích Dữ Liệu tại Universita Cattolica del Sacro Cuore

italy

935

5

XẾP HẠNG THE TIMES 501

M.Sc. in Data Analytics for Business and Economics

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,540.00 (230,429,067 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH