1 khóa học Quản Lý (Đại Cương) tại Universita Cattolica del Sacro Cuore

italy

916

5

XẾP HẠNG THE TIMES 501

M.Sc. in Healthcare Management

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€8,540.00 (230,429,067 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH