2 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Pavia

italy

808

4

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Master in Economics, Finance and International Integration

46 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2020

€4,141.00 (106,063,816 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in International Business and Entrepreneurship

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2020

€3,663.00 (93,820,758 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH