1 khóa học Kinh doanh tại Tsinghua University

china

4628

16

XẾP HẠNG THE TIMES 23

MA in Global Business Journalism

149 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥39,000.00 (128,229,625 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH