2 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Tokyo

japan

13381

54

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Global Health Sciences Program in International Health

517 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2020

¥520,800.00 (110,210,082 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master's in Global Health Sciences Program in International Health

499 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2020

¥535,800.00 (113,384,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH