2 khóa học Nông nghiệp tại University of Tokyo

japan

15298

55

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Program in Agricultural Development Studies (IPADS)

198 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥520,800.00 (111,139,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master's International Program in Agricultural Development Studies (IPADS)

276 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥535,800.00 (114,340,952 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH