2 khóa học Nông nghiệp tại University of Tokyo

japan

8059

31

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Program in Agricultural Development Studies (IPADS)

212 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥520,800.00 (113,994,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's International Program in Agricultural Development Studies (IPADS)

238 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥535,800.00 (117,278,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH