1 khóa học Quản lý tại Kyushu University

japan

5685

24

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Doctor of Philosophy (PhD) in Intellectual Exchange and Innovation Program

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2019

¥535,800.00 (116,928,545 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH