5 khóa học Khoa học Môi trường tại Kyushu University

japan

6595

24

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Bioresource and Bioenvironment in Animal Resources

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (113,401,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Doctoral Program in Earth Resources Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (113,401,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Doctoral Program in Urban and Environmental Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (113,401,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Master's Program in Earth Resources Engineering

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2020

¥535,800.00 (113,401,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Master's Program in Energy and Environmental Engineering

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (113,401,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH