2 khóa học Nông nghiệp tại Kyushu University

japan

6895

24

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Bioresource and Bioenvironment in Agricultural Resources, Engineering and Economics

135 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (112,685,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Bioresource and Bioenvironment in Forestry and Forest Products

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (112,685,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH