3 khóa học Y tế và sức khỏe tại Charite Universitatsmedizin Berlin

germany

125

XẾP HẠNG THE TIMES 80

Master in Molecular Medicine

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in International Health (MScIH)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

€11,500.00 (293,906,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Medical Neurosciences

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH