1 khóa học Viễn thông tại Tohoku University

japan

6258

20

XẾP HẠNG THE TIMES 251

PhD - Doctor of Philosophy (Engineering) - Communication Engineering

34 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (114,340,952 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH