2 khóa học Viễn thông tại Kyoto University

japan

3484

12

XẾP HẠNG THE TIMES 65

Doctoral Degree in Communications and Computer Engineering

66 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (114,340,952 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master’s Degree in Communications and Computer Engineering

131 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (114,340,952 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH