2 khóa học Viễn thông tại Kyoto University

japan

2631

8

XẾP HẠNG THE TIMES 65

Doctoral Degree in Communications and Computer Engineering

79 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (117,368,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master’s Degree in Communications and Computer Engineering

166 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (117,368,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH