2 khóa học Thiết kế công nghiệp tại Osaka University

japan

6686

32

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Master and Doctor Degree in Quantum Engineering Design

170 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2019

¥535,800.00 (114,873,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Quantum Engineering Design

108 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2019

¥535,800.00 (114,873,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH