1 khóa học Hóa học tại Douglas College

canada

10092

128

Khóa học tiếng Anh

Associate of Science in Chemistry

84 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$17,400.00 (304,116,210 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH