Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

32 khóa học tại College of the Rockies

canada

78

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts (AA) in Economics Pre-Major

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$15,249.00 (304,980,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts (AA) in Social Work Pre-Major

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$14,890.29 (297,805,800 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science in Biology and Medicine Pre-Major

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$15,249.00 (304,980,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science in Environmental Science

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$15,249.00 (304,980,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration in Sustainable Business Practices

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$15,249.00 (304,980,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Adventure Tourism Business Operations

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$8,800.71 (176,014,200 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Business Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$15,249.00 (304,980,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Dental Assistant

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2023, Tháng Ba 2023

CAD$15,600.00 (312,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Engineering

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$18,299.88 (365,997,600 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in English Language Program

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 24 tuần

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$6,300.00 (126,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Environmental Studies

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$15,249.00 (304,980,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Fine Arts

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$15,249.00 (304,980,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học