2 khóa học Y tế và sức khỏe tại Alexander College

canada

87

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Arts Degree in Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alexander nỗ lực cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và cam kết thực sự đem đến cho sinh viên trải nghiệm học tập mang tính quốc tế.

  • Khóa học chuyển tiếp trong Hệ thống Chuyển tiếp BC lên đại học
  • Cơ sở ở trung tâm thành phố Vancouver và Burnaby
  • Tối đa 35 học viên trong mỗi lớp học
  • Cân nhắc khóa học và chứng chỉ quốc tế