27 khóa học Y tế và sức khỏe tại Algonquin College

canada

4907

4

Khóa học tiếng Anh

College Advanced Diploma in Dental Hygiene

75 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

College Advanced Diploma in Medical Radiation Technology

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

College Advanced Diploma in Respiratory Therapy

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

College Certificate in Academic Pathway for Movement from Ontario College Diploma in Practical Nu ...

33 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

College Certificate in Dental Assisting (Levels I and II)

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

College Certificate in Medical Device Reprocessing

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

College Certificate in Medical Transcription

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Within four years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

College Certificate in Nursing Unit Clerk

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - WITHIN 3 YEARS PART TIME ONLINE OPTION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

College Certificate in Occupational Safety and Health

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - WITHIN 4 YEARS PART TIME ONLINE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

College Certificate in Personal Support Worker

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

College Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

College Certificate in Pre-Health Sciences Pathways to Advanced Diplomas and Degrees

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH