1 khóa học Khoa Học Thể Thao/ Cử Động Học nghề tại College of New Caledonia

canada

575

Khóa học tiếng Anh

Diploma in Kinesiology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$12,750.00 (226,103,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH