10 khóa học Y tế và sức khỏe tại College of New Caledonia

canada

785

1

Khóa học tiếng Anh

Associate Certificate in Medical Device Reprocessing Technician Associate

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 5 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate Degree in Arts - Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$12,950.00 (220,610,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing Baccalaureate

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - FOUR YEARS, 2 YEARS AT CNC, 2 YEARS AT UNBC

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Dental Assistant

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$19,676.00 (335,192,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Health Care Assistant

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 29-WEEK PROGRAM OFFERED OVER 35 WEEKS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Dental Hygiene

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$20,000.00 (340,711,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Diagnostic Medical Sonography

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Kinesiology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$12,750.00 (217,203,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Medical Laboratory Technology Science

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2.5 YEARS (TO BE COMPLETED WITHIN 5 YEARS) - 1.5 IN THE CLASSROOM, AND 1 IN PRACTICUM

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Practical Nurse

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$14,500.00 (247,016,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH