2 khóa học Mạng Và Liên Lạc Qua Máy Tính Học nghề tại Canadore College

canada

1737

4

Ontario College Advanced Diploma in Computer Systems - Networking Technician

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$12,422.97 (211,632,576 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ontario College Advanced Diploma in Computer Systems - Networking Technology

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$12,422.97 (211,632,576 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH