COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

92 khóa học tại Canadore College

canada

364

Bachelor of Advanced Manufacturing and Technology Management (Honours)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Nursing

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Canadore College Certificate in English as a Second Language

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$12,422.97 (248,459,400 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Basic Language Skills

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Commercial Fixed Wing Pilot

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in General Carpenter Pre-Apprenticeship

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Ontario College Advanced Diploma in Acting for Stage and Screen

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

CAD$12,795.66 (255,913,200 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ontario College Advanced Diploma in Aviation Technology - Aircraft Maintenance and Avionics

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$15,223.40 (304,468,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ontario College Advanced Diploma in Aviation Technology - Aircraft Maintenance and Structures

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$15,223.40 (304,468,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ontario College Advanced Diploma in Behavioural Science - Technician

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$12,795.66 (255,913,200 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ontario College Advanced Diploma in Behavioural Science - Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$12,795.66 (255,913,200 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ontario College Advanced Diploma in Biotechnology - Technician

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$12,795.66 (255,913,200 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH