1 khóa học Báo chí bậc đại học tại Durham College

canada

1574

1

Khóa học tiếng Anh

Diploma in Journalism - Mass Media/Journalism

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - FOUR SEMESTERS/SIX SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

CAD$13,187.00 (232,191,602 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH