COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

60 khóa học tại Northern Lights College

canada

604

5

Khóa học tiếng Anh

Advanced Certificate in Culinary Arts

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$3,465.00 (69,300,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Management

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

CAD$3,442.50 (68,850,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Aircraft Maintenance Technician - Basic Training

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 76 tuần

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$3,003.00 (60,060,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Aircraft Mechanic Basics Certificate

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$3,003.00 (60,060,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Arts Degree in AHCOTE (Alaska Highway Consortium on Teacher Education)

10 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

CAD$3,672.00 (73,440,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BC Adult Graduation Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 4 Tháng Bảy 2022

CAD$1,789.20 (35,784,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Management Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$3,442.50 (68,850,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Management Diploma

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 60 tuần

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$3,442.50 (68,850,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Management Post Degree Diploma

15 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$3,442.50 (68,850,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Management – Post Degree Diploma, Health Administration Specialization

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$3,442.50 (68,850,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Management– Post Degree Diploma, Information Technology Specialization

35 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$3,442.50 (68,850,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Applied Business Technology (Administrative Assistant)

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 39 tuần

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$2,805.00 (56,100,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Northern Lights College

Với các khóa học có mức học phí phải chăng và cơ hội làm việc tuyệt vời, Northern Lights College là lựa chọn hàng đầu cho sinh viên đến sinh sống.

  • Các văn bằng hai năm và bằng liên thông được công nhận
  • Học phí phải chăng - thấp nhất British Columbia
  • Quy mô lớp học nhỏ và tại đó, giảng viên đều biết tên bạn
  • Vị trí tuyệt vời - kinh tế sôi động và cộng đồng thân thiện