Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

100 khóa học tại Fleming College

canada

800

3

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced (Formerly Biotechnology Technologist - Forensics)

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 5 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Child and Youth Care

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Computer Security and Investigations

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Ecosystem Management Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Ecosystem Management Technology - Advanced Standing

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Environmental Technology

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Fish and Wildlife Technology

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Graphic Design - Visual Communication

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Massage Therapy

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 5 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Arboriculture Co-op

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

CAD$24,264.39 (404,406,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Fleming College

Fleming College là trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo, với văn hóa nghiên cứu ứng dụng và quan điểm giáo dục cấp tiến.

  • Khoa nghiên cứu nhận được nhiều nguồn tài trợ
  • Các chương trình đào tạo học nghề đa dạng
  • Tọa lạc tại khu vực có nhiều hồ lớn và cảnh quan thiên nhiên
  • Cung cấp học bổng và trợ cấp

Tư vấn du học