2 khóa học Thiết kế công nghiệp Học nghề tại Georgian College

canada

5915

9

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Mechanical Techniques - Small Engine Mechanic

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 SEMESTERS (1 YEAR)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$13,340.00 (233,212,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Tourism - Marketing and Product Development (Co-op)

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$13,340.00 (233,212,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH