Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

129 khóa học tại Georgian College

canada

1831

15

Advanced Diploma in Acupuncture

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Aviation Management (Co-op)

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration (Co-op)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (Co-op)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources (Co-op)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Child and Youth Care

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (Co-op)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Computer Programming and Analysis (Co-op)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Dental Hygiene

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Denturism

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$25,508.00 (425,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology (Co-op)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

CAD$14,150.00 (235,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Georgian College

Cao đẳng Georgian liên tục đạt tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao hơn so với tỷ lệ trung bình của tỉnh trong hơn 20 năm qua.

  • Cao đẳng co-op số 1 Ontario với 6.200 đối tác tuyển dụng
  • Bảy khu học xá hiện đại và được kết nối chặt chẽ tại Ontario
  • Hơn 130 chương trình đào tạo theo định hướng thị trường
  • Văn hóa khởi nghiệp kinh doanh mạnh mẽ

Tư vấn du học