COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

119 khóa học tại Georgian College

canada

1290

6

Advanced Diploma in Acupuncture

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$16,711.46 (315,557,939 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$17,141.46 (323,677,511 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Aviation Management (Co-op)

75 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$17,751.46 (335,195,975 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration (Co-op)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$17,141.46 (323,677,511 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (Co-op)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$17,141.46 (323,677,511 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources (Co-op)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$17,141.46 (323,677,511 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Child and Youth Care

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

CAD$16,546.04 (312,434,358 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (Co-op)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$17,141.46 (323,677,511 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Computer Programming and Analysis (Co-op)

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$17,241.46 (325,565,784 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Dental Hygiene

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$25,052.00 (473,050,079 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Denturism

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$33,343.46 (629,615,456 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology (Co-op)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$17,191.46 (324,621,648 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Georgian College

Cao đẳng Georgian liên tục đạt tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao hơn so với tỷ lệ trung bình của tỉnh trong hơn 20 năm qua.

  • Cao đẳng co-op số 1 Ontario với 6.200 đối tác tuyển dụng
  • Bảy khu học xá hiện đại và được kết nối chặt chẽ tại Ontario
  • Hơn 130 chương trình đào tạo theo định hướng thị trường
  • Văn hóa khởi nghiệp kinh doanh mạnh mẽ