22 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Fanshawe College

canada

16814

229

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

62 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,023.30 (280,678,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

87 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,023.30 (280,678,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Leadership and Management

85 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,023.30 (280,678,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

71 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,023.30 (280,678,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Chemical Laboratory Technology - Science Laboratory

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Massage Therapy (Accelerated)

59 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Respiratory Therapy

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Dental Hygiene

309 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Adventure Expeditions and Interpretive Leadership

101 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 45 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Baking and Pastry Arts Management

255 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcasting - Radio

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

90.3% sinh viên Fanshawe tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp, và 85.8% các nhà tuyển dụng đều hài lòng với năng lực của họ.

  • 1 trong số các trường CĐ lớn nhất Ontario, với 200 khóa học
  • Khu học xá tuyệt đẹp rộng 40.4 hecta nơi “Thành phố Rừng”
  • Đạt tỉ lệ cao về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và tổ chức