17 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Fanshawe College

canada

16784

232

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Fashion Design

222 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Fine Art

33 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Graphic Design

205 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Fine Art Foundation

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,723.30 (293,578,399 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in General Arts and Science - One Year

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$15,923.30 (279,534,358 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Interior Decorating

137 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,335.88 (286,777,221 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Music Industry Arts

69 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,137.30 (318,401,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Theatre Arts - Performance

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Theatre Arts - Technical Production

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in 3D Animation and Character Design

51 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,827.30 (295,404,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advanced Ergonomic Studies

16 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Applied Mechanical Design

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,727.30 (293,648,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

90.3% sinh viên Fanshawe tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp, và 85.8% các nhà tuyển dụng đều hài lòng với năng lực của họ.

  • 1 trong số các trường CĐ lớn nhất Ontario, với 200 khóa học
  • Khu học xá tuyệt đẹp rộng 40.4 hecta nơi “Thành phố Rừng”
  • Đạt tỉ lệ cao về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và tổ chức