7 khóa học Marketing tại Fanshawe College

canada

15439

188

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

80 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,023.30 (272,966,308 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Customer Service Fundamentals - Insurance

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,923.30 (271,262,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business - Marketing

54 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021

CAD$15,923.30 (271,262,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business - Marketing (Co-op)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Fashion Marketing and Management

78 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Marketing Management

48 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,023.30 (272,966,308 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Public Relations - Corporate Communications

55 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

90.3% sinh viên Fanshawe tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp, và 85.8% các nhà tuyển dụng đều hài lòng với năng lực của họ.

  • 1 trong số các trường CĐ lớn nhất Ontario, với 200 khóa học
  • Khu học xá tuyệt đẹp rộng 40.4 hecta nơi “Thành phố Rừng”
  • Đạt tỉ lệ cao về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và tổ chức