18 khóa học Kinh doanh tại Fanshawe College

canada

17607

220

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

56 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

81 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Leadership and Management

66 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

56 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Business Fundamentals

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020, 5 Tháng Năm 2020

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Business Fundamentals - Entrepreneurship

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020, 18 Tháng Hai 2020, 5 Tháng Năm 2020

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business - Entrepreneurship and Management

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Human Resources

44 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business - Insurance

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020, 18 Tháng Hai 2020, 5 Tháng Năm 2020

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Logistics and Supply Chain Management

206 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020, 18 Tháng Hai 2020, 5 Tháng Năm 2020

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Marketing

36 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020, 18 Tháng Hai 2020, 5 Tháng Năm 2020

CAD$13,637.00 (239,184,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

87.6% sinh viên có việc làm chưa đầy 6 tháng sau tốt nghiệp, và 94.2% được các nhà tuyển dụng hài lòng về năng lực (KPIs 2017-18)

  • 1 trong số các trường CĐ lớn nhất Ontario, với 200 khóa học
  • Khu học xá tuyệt đẹp rộng 40.4 hecta nơi “Thành phố Rừng”
  • Đạt tỉ lệ cao về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và tổ chức