20 khóa học Kinh doanh tại Fanshawe College

canada

16517

215

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

60 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,023.30 (284,150,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

92 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,023.30 (284,150,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Leadership and Management

78 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,023.30 (284,150,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

67 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,023.30 (284,150,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Business Fundamentals

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Business Fundamentals - Entrepreneurship

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Hai 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business - Entrepreneurship and Management

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 48 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,396.92 (273,042,877 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Human Resources

52 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business - Insurance

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Logistics and Supply Chain Management

236 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Hai 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Marketing

44 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Hai 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

90.3% sinh viên Fanshawe tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp, và 85.8% các nhà tuyển dụng đều hài lòng với năng lực của họ.

  • 1 trong số các trường CĐ lớn nhất Ontario, với 200 khóa học
  • Khu học xá tuyệt đẹp rộng 40.4 hecta nơi “Thành phố Rừng”
  • Đạt tỉ lệ cao về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và tổ chức