25 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Fanshawe College

null

16556

206

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Interactive Media Development - 3D Visualization

34 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,627.30 (290,504,494 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Doula Studies

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in General Arts and Science - One Year (Co-op)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,335.88 (285,412,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Human Services Foundation

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,923.30 (278,204,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcasting - Radio

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcasting - Television and Film Production

69 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,381.30 (303,678,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Developmental Services Worker

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,923.30 (278,204,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Interactive Media Design

48 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,627.30 (290,504,494 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Journalism - Broadcast

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Protection, Security and Investigation

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,923.30 (278,204,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Social Service Worker

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,923.30 (278,204,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Social Service Worker (Fast Track)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

90.3% sinh viên Fanshawe tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp, và 85.8% các nhà tuyển dụng đều hài lòng với năng lực của họ.

  • 1 trong số các trường CĐ lớn nhất Ontario, với 200 khóa học
  • Khu học xá tuyệt đẹp rộng 40.4 hecta nơi “Thành phố Rừng”
  • Đạt tỉ lệ cao về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và tổ chức