25 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Fanshawe College

null

16433

216

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Interactive Media Development - 3D Visualization

34 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,627.30 (294,861,949 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Doula Studies

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in General Arts and Science - One Year (Co-op)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,335.88 (289,694,022 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Human Services Foundation

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Pre-Media

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcasting - Radio

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Developmental Services Worker

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Interactive Media Design

50 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,627.30 (294,861,949 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Journalism - Broadcast

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Protection, Security and Investigation

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Social Service Worker

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Police Foundations

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,923.30 (282,377,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

90.3% sinh viên Fanshawe tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp, và 85.8% các nhà tuyển dụng đều hài lòng với năng lực của họ.

  • 1 trong số các trường CĐ lớn nhất Ontario, với 200 khóa học
  • Khu học xá tuyệt đẹp rộng 40.4 hecta nơi “Thành phố Rừng”
  • Đạt tỉ lệ cao về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và tổ chức