41 khóa học tại North Island College

canada

199

Khóa học tiếng Anh

Advanced Certificate in Global Tourism and Hospitality Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

CAD$12,640.00 (210,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Digital Design and Development Diploma

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

CAD$14,045.00 (234,083,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Global Tourism and Hospitality Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$12,640.00 (210,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Arts Degree in English

12 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Bảy 2022

CAD$17,256.00 (287,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Arts Degree in Humanities and Social Sciences

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

CAD$17,256.00 (287,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science Degree in Science, Technology, Engineering and Math

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

CAD$17,256.00 (287,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration - Accounting

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

CAD$14,050.00 (234,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration - General Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

CAD$14,050.00 (234,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration - Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

CAD$14,050.00 (234,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Post Degree Diploma

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

CAD$14,045.00 (234,083,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Post Degree Diploma in Global Business Management

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

CAD$12,640.00 (210,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Post Degree Diploma in Pre-Professional Accountant

28 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$12,640.00 (210,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học