1 khóa học Quản Lý Xây Dựng (Đại Cương) Học nghề tại Niagara College

canada

4396

10

Advanced Diploma in Construction Engineering Technology (Construction Management)

35 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$13,950.00 (247,383,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH