1 khóa học Người Khiếm Thính: Kỹ Năng Giao Tiếp tại Conestoga College

canada

1149

2

Khóa học tiếng Anh

Ontario College Diploma in Hearing Instrument Specialist

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$12,500.00 (214,095,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH