1 khóa học Kiểm Toán tại Conestoga College

canada

1089

2

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business Administration (Honours) - Accounting, Audit and Information Technology

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

CAD$13,800.00 (235,687,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH