41 khóa học tại Camosun College

canada

290

Khóa học tiếng Anh

Applied Chemistry and Biotechnology, Diploma

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$17,360.00 (289,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Tourism & Hospitality Management, Post Degree Diploma

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

CAD$24,355.00 (405,916,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arts and Science Studies, Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

28 February 2022

CAD$16,760.00 (279,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Athletic & Exercise Therapy, Bachelor's Degree

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$15,190.00 (253,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biology, Associate of Science Degree

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

28 February 2022

CAD$16,760.00 (279,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration, Bachelor's Degree - Accounting Major

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

28 February 2022

CAD$15,975.00 (266,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration, Bachelor's Degree - Human Resource Management & Leadership Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

28 February 2022

CAD$15,975.00 (266,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration, Bachelor's Degree - Marketing Major

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

28 February 2022

CAD$15,975.00 (266,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration, Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

28 February 2022

CAD$15,190.00 (253,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration, Diploma - Accounting Option

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

28 February 2022

CAD$16,760.00 (279,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration, Diploma - Finance Option

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

28 February 2022

CAD$16,760.00 (279,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration, Diploma - General Management Option

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

28 February 2022

CAD$16,760.00 (279,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học