17 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Humber College

canada

26033

470

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Journalism

61 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$14,842.00 (260,906,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Community Development (Honours Degree)

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,084.00 (300,318,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Digital Communications (Honours Degree)

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,084.00 (300,318,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Film and Media Production (Honours Degree)

240 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,084.00 (300,318,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Development (Honours Degree)

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,084.00 (300,318,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Journalism (Honours Degree)

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,084.00 (300,318,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Achievement in 3D Modelling and Visual Effects Production

96 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$9,758.28 (171,540,011 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcast Television/Videography

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$14,842.00 (260,906,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcasting - Radio

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$14,842.00 (260,906,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Comedy: Writing and Performance

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$14,842.00 (260,906,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Developmental Services Worker - Accelerated

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$14,842.00 (260,906,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Visual and Digital Arts

77 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$14,842.00 (260,906,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Cao đẳng Humber còn bổ trợ thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại & không gian sáng tạo để khơi gợi tinh thần kinh doanh khởi nghiệp.

  • 1 trong những trường cao đẳng đa dạng và toàn diện ở Canada
  • Trên 6.500 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia
  • Hơn 180 chương trình được giảng dạy tại 6 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài