40 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Humber College

canada

25693

455

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Film and Television Production

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,840.00 (313,809,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Journalism

72 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (271,100,748 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Community Development (Honours Degree)

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,840.00 (313,809,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Digital Communications (Honours Degree)

62 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,340.00 (322,604,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Film and Media Production (Honours Degree)

247 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,340.00 (322,604,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Journalism (Honours Degree)

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,840.00 (313,809,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Science - Criminal Justice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,840.00 (313,809,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Advertising and Marketing Communications

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (271,100,748 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcast Television/Videography

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,532.00 (290,801,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcasting - Radio

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,532.00 (290,801,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Comedy: Writing and Performance

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (271,100,748 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Developmental Services Worker

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (271,100,748 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Cao đẳng Humber còn bổ trợ thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại & không gian sáng tạo để khơi gợi tinh thần kinh doanh khởi nghiệp.

  • 1 trong những trường cao đẳng đa dạng và toàn diện ở Canada
  • Trên 6.500 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia
  • Hơn 180 chương trình được giảng dạy tại 6 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài