COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

4 khóa học Y tế và sức khỏe bậc đại học tại Humber College

canada

9636

139

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Traditional Chinese Medicine Practitioner

73 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 February 2021

CAD$15,874.00 (282,776,971 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Commerce - Healthcare Management (Honours Degree)

110 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 February 2021

CAD$18,910.00 (336,859,803 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Health Sciences - Workplace Health and Wellness (Honours Degree)

143 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 February 2021

CAD$18,910.00 (336,859,803 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Fitness and Health Promotion

109 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 February 2021

CAD$15,874.00 (282,776,971 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH