5 khóa học Y tế và sức khỏe tại Humber College

21845

290

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Traditional Chinese Medicine Practitioner

92 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$14,964.00 (261,549,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce - Healthcare Management (Honours Degree)

44 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$16,673.00 (291,420,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences - Workplace Health and Wellness (Honours Degree)

111 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$16,673.00 (291,420,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Fitness and Health Promotion

71 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$14,964.00 (261,549,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Addictions and Mental Health

51 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Trường Humber còn chú trọng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại, không gian sáng tạo để khơi dậy tinh thần sáng tạo và kinh doanh.

  • Một trong những trường đa dạng, toàn diện và lý thú ở Canada
  • Hơn 4.700 sinh viên quốc tế từ 138 quốc gia theo học
  • Hơn 180 khóa học được giảng dạy tại 8 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài